หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประกวด กิจกรรม คีตะ กะ Dance SSRU CONTEST 2022
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประกวด กิจกรรม คีตะ กะ Dance SSRU CONTEST 2022

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-03-24 16:00:33

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์อวัสดากานต์ ภูมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแนวทางในการปรับปรุงและฝึกฝนกับผู้ผ่านเข้ารอบ เพื่อเตรียมความพร้อมกลับไปฝึกฝนสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ “กิจกรรม คีตะ กะ Dance SSRU CONTEST 2022 (การขับร้องเดี่ยวเพลงไทยสากล/สากล)”

(ขอบคุณข้อมูลและภาพข่าว จาก Facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home