หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ขอแสดงความยินดี กับนายกิตติพงศ์ อิสรานุเทพ ได้รับตำแหน่ง "หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ"
ขอแสดงความยินดี กับนายกิตติพงศ์ อิสรานุเทพ ได้รับตำแหน่ง "หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-16 16:40:41


คณะศิลปกรรมศาสตร์ "ขอแสดงความยินดี" กับนายกิตติพงศ์ อิสรานุเทพ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร

(จากมติในการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1 / 2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม)


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home