หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม KM ให้กับบุคลากรสายวิชาการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม KM ให้กับบุคลากรสายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-17 12:10:20


วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม KM ให้กับบุคลากรสายวิชาการ กลุ่ม "การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยแนวทางจิตตปัญญา" โดย รองศาสตราจารย์ นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home