หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผลงานศิลปนิพนธ์ นักศักษาแฟชั่นดีไซน์ knack14 ทาง Youtube
ผลงานศิลปนิพนธ์ นักศักษาแฟชั่นดีไซน์ knack14 ทาง Youtube

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-09-06 14:10:23

ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

#Thesis ศิลปนิพนธ์ชั้นปี 4 #knack14

#fashiondesign

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คลิก  


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home