หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > KNOXK 2 KNOXK แฟชั่นโชว์ ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3
KNOXK 2 KNOXK แฟชั่นโชว์ ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-18 18:59:15

แฟชั่นโชว์อลัง!

-  K N O X K  2  K N O X K  -

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ หอศิลป์ฯ ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home