หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นศ.แฟชั่น ชนะการประกวดกระทง รองชนะเลิศอันดับ 2
นศ.แฟชั่น ชนะการประกวดกระทง รองชนะเลิศอันดับ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-11-15 22:06:34


เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมประกวดกระทง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 2" ในนามทีมธัญประทีป โดยมี นายทศพล ชนะชัย นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักศึกษาดังกล่าว

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home