หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > “เล่ห์ละเวง” ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ฯ โดยผู้บริหาร'ศิลปกรรม
“เล่ห์ละเวง” ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ฯ โดยผู้บริหาร'ศิลปกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-11 16:10:22


วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงละครเวที เรื่อง เล่ห์ละเวง  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง “เล่ห์ละเวง : การสร้างละครพันทางยุคหลังจารีตนิยม” ดำเนินการโดย อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวเป็น 1 ใน 9 โครงการวิจัยย่อย ของโครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

 สำหรับละครเรื่องนี้  กำกับการแสดงโดย อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร  ตีความและดัดแปลงบท โดย อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดแสดง ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2