หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม นำนักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ชมนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม นำนักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ชมนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-19 16:49:10

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม นำนักศึกษามาเรียนรู้ศิลปะนอกสถานที่ เข้าชมนิทรรศการ “ยามผีเสื้อขยับปีก” @People's Gallery บรรยายโดยคุณรุ้งพลอย ล้อไพฑูรย์ และนิทรรศการ “สภาวะไร้รูป” Unformative บรรยายโดยคุณกำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร


ขอบคุณภาพ จาก อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home