หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นิทรรศการแสดงผลงานจากการประกวดและแสดงผลงานระดับนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
นิทรรศการแสดงผลงานจากการประกวดและแสดงผลงานระดับนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-03-27 11:05:18
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ

 ช่วงบ่ายวันนี้ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการแสดงผลงานจากการประกวดและแสดงผลงานระดับนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2020) ณ KINTEX Mall (KINTEX /217-60 , Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do) กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 2 ผลงาน ในงาน2020 International Innovation & Invention Competition ณ The Ambassador Hotel-Taipei (2020IIIC) จำนวน 10 ผลงาน และในงาน2020 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition ณ HongKong Convention and Exhibition Center เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 9 ผลงาน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งนักวิจัยและผู้ร่วมจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในครั้งนี้
ข้อมูลข่าวสาร : สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100
www.ssru.ac.th