หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > คณาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี
คณาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-19 17:06:00


วันที่ 23 มกราคม 2567 อ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และ อ.จิรวัฒน์ การนอก อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ฉันรัก(รักษ์)เมืองไทย" ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในระดับชั้น ป.1-3 และ ป.4-6 (การแข่งขันภายใน) 

(ขอขอบพระคุณภาพข่าวจาก Facebook : Art Club at St. Gabriel's College)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home