หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การแสดงดนตรีและศิลปะโดยอาจารย์ ณ เซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์
การแสดงดนตรีและศิลปะโดยอาจารย์ ณ เซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-26 15:44:25


ใจกลางกรุงเทพ หน้าเซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์ แหล่งชอปปิ้งชื่อดัง ของวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

การแสดงดนตรีและศิลปะ โดย อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ วาดภาพประกอบเสียงเพลงซึ่งบรรเลงโดยอาจารย์สาขาวิชาดนตรี ได้แก่ อ.ปฐมวัส  ธรรมชาติ และ อ.กฤตวิทย์ ภูมิถาวร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

(ขอบคุณภาพถ่ายจาก ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ /อ.กฤตวิทย์ ภูมิถาวร)

(ขอบคุณข้อมูลจาก ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home