หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ เข้าพบ ผู้ประกอบการ บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด (SEPTILLION)
แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ เข้าพบ ผู้ประกอบการ บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด (SEPTILLION)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-16 15:14:46

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม


วันที่ 6 มิถุนายน 2565 แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีและอาจารย์ประจำแขนงวิชาฯ และ ผศ.คณิน ไพรวันรัตน์ หัวหน้าแขนงวิชาฯ เข้าพบ คุณวรวรรธน์ วรรธนะโกวินท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด (SEPTILLION) เพื่อหารือการสร้างความร่วมมือและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home