หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > เสวนา บันดาลไทย “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z”
เสวนา บันดาลไทย “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-03-16 18:32:56

ขอเชิญรับฟังการเสวนาจากศิลปินนักออกแบบที่ประสบความสำเร็จและเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ในการเพิ่มมูลค่ามรดกวัฒนธรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

คลิก --> https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/videos/1374105439773292

ผู้ร่วมเสวนา

- คุณศักดิ์สิทธิ์ พิศาลสุพงศ์ Tube Gallery

- คุณพลอยพรรณ ธีรชัย, คุณเดชา อรรจนานันท์ THINKK Studio

- คุณเกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ ศิลปินอิสระ

- คุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ Managing Director - Wink Wink Production Co.,Ltd.  & Co-Founder Dexter Bangkok Co.,Ltd.งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home