หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > "พี่ชวนคุย" วิธีทำแฟ้มสะสมผลงาน portfolio และ เทคนิคการถ่ายคลิป VDO"
"พี่ชวนคุย" วิธีทำแฟ้มสะสมผลงาน portfolio และ เทคนิคการถ่ายคลิป VDO"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-01-15 21:43:52

รับชมคลิป https://www.facebook.com/ssruvcd/videos/323714049401205


การทำ Portfolio อย่างไรให้ตรงใจ ตรงสายนิเทศศิลป์ 

#เด็ก65#สวนสุนันทา#ราชภัฏอันดับ1#tcas65#suansunandha  #VCD#FAR#SSRU

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

Faculty of Fine and Applied Arts

Suan Sunandha Rajabhat University

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home