หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้ หัวข้อ "คุณเป็นคนที่ตัดสินใจจากเหตุผลหรือหัวใจ (ความรู้สึก) มากกว่ากัน"
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้ หัวข้อ "คุณเป็นคนที่ตัดสินใจจากเหตุผลหรือหัวใจ (ความรู้สึก) มากกว่ากัน"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-18 16:10:00


วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้อ เรื่อง  "คุณเป็นคนที่ตัดสินใจจากเหตุผลหรือหัวใจ (ความรู้สึก) มากกว่ากัน" ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล อาจารย์ประจำศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณกุ๊กไก่ รังสิมา อิทธิพรวณิชย์ ActionPlay Studio และ Acting Coach เลือดข้นคนจาง พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ คุณภัทร ภัทรารัตน์ สุวรรณวัฒนา ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้โลกภายในผสมผสานกับการใช้ไพ่และศาสตร์การเยียวยาต่าง ๆ 


** สามารถรับฟัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ Liveสดผ่านช่องทาง Facebook ได้ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี 

โดยความร่วมมือของ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสถาบันActionplay Studio


รับฟังคลิป --> คลิก

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home