หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > นักศึกษาสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คว้าหลายรางวัล ในการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
นักศึกษาสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คว้าหลายรางวัล ในการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-04-22 13:18:36

การเรียนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาหาประสบการณ์ในวิชาเรียนด้วยการประกวดผลงาน 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาการออกแบบนิเทศศิลป์ ในช่วงภาคเรียนที่ 2 นี้ด้วย 

ภาคเรียนที่ 2/2564

วิชาการออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์

ขอสรุปรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดดังมีรายชื่อต่อไปนี้

น.ส.รินนรี  ชาวเชียงยืน  รางวัลชนะเลิศ
น.ส.สุมนัสสา หนูขาว  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
น.ส.กรกมล  รัตนะชัย  รางวัลชมเชย
น.ส.กชกร  ลิ้มเจริญ  รางวัลขมเชย
น.ส.สิรีธร  รุ้งคีรีศักดิ์  รางวัลชมเชย

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home