หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมกับศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมกับศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-13 14:31:25เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณาจารย์เข้าอบรม ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จำนวน 2 วัน


ดูภาพเพิ่มเตืม --> คลิก