หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ จ.สมุทรสงคราม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-13 12:04:21


วันที่ 15 มิถุนายน 2561 งานกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ขึ้นเพื่อให้ตัวแทนนักศึกษาเดินทางไปปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์ธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

 ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนบรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการปลูกป่าชายเลนให้กับนักศึกษา และเป็นผู้นำในการปลูกป่าชายเลน โดยใช้ต้นกล้าของต้นโกงกาง ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูสภาพดินและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บรรเทาการกัดเซาะชายฝั่ง สร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน


ดูรูปภาพเพิ่มเติม --> คลิก