หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อ.มารุต พิเชษฐ์วิทย์ ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้)วันเด็กแห่งชาติ
อ.มารุต พิเชษฐ์วิทย์ ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้)วันเด็กแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-03-17 13:28:33

อ.มารุต พิเชษฐ์วิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการการจัดประกวดและตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้)วันเด็กแห่งชาติ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ Zoom โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home