หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด
อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-11-26 16:15:26


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมเป็น 1 ในคณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด (รอบสุดท้าย) โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

(ขอบคุณภาพจาก อ.มารุต พิเชษฐวิทย์)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home