หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์มารุต พิเชษฐ์วิทย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ
อาจารย์มารุต พิเชษฐ์วิทย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-17 14:45:55

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ
สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 อาจารย์มารุต พิเชษฐ์วิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ในฐานะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ประชุม ณ ห้องประชุมสอาดพิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home