หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ประเมินงานทดลองวัสดุครั้งที่ 1 สาขาวิชาจิตรกรรม
ประเมินงานทดลองวัสดุครั้งที่ 1 สาขาวิชาจิตรกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-20 01:01:34


วันนี้ (19 สิงหาคม 2563) สาขาวิชาจิตรกรรม มีการประเมินงานทดลองวัสดุครั้งที่ 1 โดยอาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา 

จากที่ให้นักศึกษาได้วาดและลองออกแบบลงบนกระดาษก่อนจึงมาผลิตงานศิลปะออกมาเป็นชิ้นงาน

ชอบคุณภาพจาก อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home