หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-25 11:17:30


วันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมการจัด โครงการสัมมนาการสร้างสรรค์ศิลปะกราฟฟิตี้ในหัวข้อ COLOUR OF BANGKOK ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2566
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home