หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-25 11:16:51

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน,
ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ
สถานที่ในร่ม


วันที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกี้อ คณบดีเป็นประธาน พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home