หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อเตรียมงาน SSRU Open House 2022
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อเตรียมงาน SSRU Open House 2022

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-20 23:47:57


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน SSRU Open House 2022 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าฝ่าย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์

website : https://far.ssru.ac.th

twitter : https://twitter.com/pr_far

instagram : far_ssru_fanpage

Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th