หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-04-05 16:08:59


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2564 มี ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home