หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบออนไลน์
ประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-15 17:37:17

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีเป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วยรองคณบดี เพื่อติดตามการดำเนินงานและร่วมกันหารือวางแผนการขับเคลื่อนคณะฯ
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home