หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-05-08 16:04:59

วันที่ 21 เมษายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีเป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วย รองคณบดี  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์  ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home