หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมผู้บริหารและผู้ประกอบการเพื่อหารือด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ประชุมผู้บริหารและผู้ประกอบการเพื่อหารือด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-16 15:46:28


วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี จัดประชุมทีมผู้บริหารผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม ZOOM เพื่อหารือด้านการพัฒนาหลักสูตรและทิศทางในการจัดกิจกรรมของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เน้นพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ได้รับเกียรติจาก คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษาในครั้งนี้เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home