หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.4.1
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.4.1

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-01-16 18:52:46


วันที่ 12 มกราคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำคณะฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จำนวนกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Google Meet
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home