หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-16 18:51:23


วันที่ 26 มกราคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้เป็นคณะกรรมการผู้แทนจากสาขาวิชา/แขนงวิชา และหัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษาเข้าร่วมประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home