หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมเตรียมความพร้อมด้าน Talent ให้กับนักศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษา
ประชุมเตรียมความพร้อมด้าน Talent ให้กับนักศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-12-27 15:07:32

วันที่ 26 พฤศจิกายน 64 ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เเละ อ.อวัสดากานต์ ภูมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม ด้าน Talent ให้กับนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์  

ในการนี้ บุคลากรจากคณะฯ ได้รับเชิญให้ให้คำปรึกษาการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวในส่วนของการขับร้อง วงดนตรี และ การเต้น Cover dance

(ขอบคุณภาพข่าวจาก อ.อวัสดากานต์ ภูมี และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home