หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมทบทวนกรอบอัตรากำลังของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมทบทวนกรอบอัตรากำลังของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-03-28 15:38:30


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมทบทวนกรอบอัตรากำลังของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนให้สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติจริง โดยมี ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม และหัวหน้าสำนักงานชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 4งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home