หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมหารือและหาแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19
ประชุมหารือและหาแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-18 01:11:23

วันที่ 30 เมษายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ประชุมหารือและหาแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19








เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home