หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-12-19 09:52:01


วันที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่บุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี ร่วมรับฟังการประชุม โดยมี ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home