หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับฟังคำปรึกษาและแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.4.9 และ 1.4.10 จาก ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับฟังคำปรึกษาและแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.4.9 และ 1.4.10 จาก ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-01-10 20:54:07


วันที่ 7 ธันวาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษาและทีมเจ้าหน้าที่ เข้าพบ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เพื่อรับฟังคำปรึกษาและแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.4.9 และ 1.4.10 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home