หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือ การจัดกิจกรรมโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4
ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือ การจัดกิจกรรมโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-10-20 10:27:59


เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือ การจัดกิจกรรมโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4 (The 4th Bangkok Art Festival) จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2561 – 7 กรกฎาคม 2562 (เสาร์และอาทิตย์) ณ บริเวณพื้นที่สยามสแควร์ วัน และสยามสแควร์ ซอย 5

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานทางการศึกษานำกิจกรรมเข้าร่วมงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการจัดกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.กิจกรรมการสาธิตด้านศิลปะ (Workshop) 2. กิจกรรมการแสดงร่วมสมัยและดนตรีร่วมสมัย 3. ร้านค้าDownload