หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-10-29 11:00:51


วันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2563 เพื่อรายงานการทำงานประจำเดือนและวาระแจ้งเพื่อทราบอื่นๆที่สำคัญ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home