หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-07-24 17:40:28


วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อรายงานการทำงานประจำเดือนและวาระแจ้งเพื่อทราบอื่นๆที่สำคัญ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะสิลปกรรมศาสตร์


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home