หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมชี้แจงแนวทางในการใช้แบบประเมินใหม่สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ประชุมชี้แจงแนวทางในการใช้แบบประเมินใหม่สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-09-21 12:49:35


วันที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางในการใช้แบบประเมินใหม่สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยการประเมินแบบใหม่นี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณนี้เป็นต้นไป ช่วงเช้าสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 และช่วงบ่ายสำหรับสายวิชาการ จัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home