หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม workshop และพิธีเปิดหอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม workshop และพิธีเปิดหอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-21 15:26:44


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม workshop และพิธีเปิดหอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การออกแบบสร้างสรรค์และศิลปกรรม Creative Design and Arts Center หรือ ศูนย์ CDAR ในการนี้ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมี อ.ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และให้ข้อเสนอแนะงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home