หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรม "ศิลปกรรมต้านภัยโควิด-19" กิจกรรมอบรมออนไลน์ในวันที่ 4 มิถุนายนนี้
ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรม "ศิลปกรรมต้านภัยโควิด-19" กิจกรรมอบรมออนไลน์ในวันที่ 4 มิถุนายนนี้

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-16 19:23:33

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานประชุมร่วมกับ ท่านอาจารย์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในงานครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์รติพัทธ์ ศิริพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ อาจารย์จิรวัฒน์ การนอก อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม อาจารย์กฤตวิทย์ ภูมิถาวร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี และนางสาวอรกานต์จิตต์ สุขอิ่มเจริญ รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home