หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ เพื่อแจ้งการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ เพื่อแจ้งการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-19 16:06:23


วันที่ 2 เมษายน 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โดย ผศ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ เพื่อแจ้งการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2567
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home