หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมกิจกรรม "สวนนันท์ FUN FAIR เดินกินถิ่นพระนาง"
ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมกิจกรรม "สวนนันท์ FUN FAIR เดินกินถิ่นพระนาง"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-21 14:29:50


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นวัง "สวนนันท์ FUN FAIR เดินกินถิ่นพระนาง" ร่วมกับผู้บริหารและคณะทำงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2566 นี้ 

(ขอบคุณภาพข่าว จาก งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home