หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-05-02 14:23:54


วันที่ 19 เมษายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมี นายพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นผู้แทนเข้าพูดคุยและนำเสนอรายละเอียดหลักสูตรอาชีพต่างๆ ซึ่งมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home