หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-07-29 16:17:27


วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี เป็นประธาน ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 และได้จัดประชุมแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม google meet เพื่อให้อาจารย์สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home