หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสร้างความร่วมมือกับ Milano Fashion Institute
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสร้างความร่วมมือกับ Milano Fashion Institute

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-12-19 10:18:18

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมดำเนินการกิจกรรมความร่วมมือ ระหว่าง Milano Fashion Institute สถาบันทางด้านแฟชั่นที่มีชื่อเสียงจากเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี  เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณาจารย์จากแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ร่วมกับ คุณมุจลินท์ ศรีวารินทร์ ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home