หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสร้างความร่วมมือกับ Milano Fashion Institute
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสร้างความร่วมมือกับ Milano Fashion Institute

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-05-08 16:12:35


วันที่ 20 เมษายน 2566 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น) จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสร้างความร่วมมือกับ Milano Fashion Institute สถาบันฝึกสอนทางด้านแฟชั่นชื่อดังจากเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี และการเตรียมจัดทำหลักสูตรปริญญา 2 ภาษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนทั้ง 2 สถาบันในอนาคต  โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี  เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1  คณะศิลปกรรมศาสตร์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home