หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ร่วมประชุมออนไลน์ กับ อว. เตรียมจัดงานแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ
คณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ร่วมประชุมออนไลน์ กับ อว. เตรียมจัดงานแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-12-27 14:45:29

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี และ อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ร่วมประชุมออนไลน์ โดย กระทรวงการอุดม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหลายหน่วยงาน เตรียมจัดงานแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ ในช่วงเดือนธันวาคม 2564
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home