หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 19:01:25

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม จัดประชุมแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home